Skip to content

Etnisch profileren gebeurt wanneer de politie je stopt om hoe je eruitziet, en niet om wat je hebt gedaan. Negatieve stereotypen of veronderstellingen over je etniciteit, huidskleur, nationaliteit of religie zijn dan de aanleiding om je te controleren, te fouilleren of aan te houden, in plaats van een objectieve en redelijke rechtvaardiging.

Er was eens een drugscontrole op school, met drugshonden. de hond was niet bij mij gestopt, maar toch hebben ze mij eruit gepikt. ze zeiden: je zag er verdacht uit.

Het is Niet Normaal dat je vaker gecontroleerd wordt omdat je een migratieachtergrond hebt. Het is Niet Normaal dat net jij eruit gepikt wordt, als enige persoon van kleur. Etnisch profileren is discriminatie, etnisch profileren is Niet Normaal.

Met het platform ‘Stop etnisch profileren’ bundelen 7 organisaties (Amnesty International Vlaanderen, MRAX, LEVL, Liga voor Mensenrechten, Ligue des droits humains, Uit De Marge, JES) en activist Yassine Boubout hun krachten in de strijd tegen etnisch profileren bij de politie in België.

De campagne Niet Normaal wil zorgen voor een verandering in mentaliteit én in beleid. We zetten etnisch profileren op de agenda bij politici en bij de politie, door te pleiten voor concrete maatregelen. Daarnaast maken we ook het bredere publiek bewust van waarom etnisch profileren discriminerend en bovendien inefficiënt is. Mensen die zelf etnisch profileren ervaren, informeren we over hun rechten want etnisch profileren is Niet Normaal!