Skip to content

Campagne ‘Stop Etnisch Profileren’ reageert op uitspraken politievakbond 

Politievakbond VSOA ontkent vandaag in een persbericht dat de politie aan etnisch profileren doet. Eveline Vandevelde, coördinator van de campagne ‘Niet Normaal – Stop Etnisch Profileren’ reageert: “Uiteraard moet de politie overlast en criminaliteit bestrijden. Onze campagne gaat niet over betrappingen op heterdaad. Natuurlijk moet de politie dan optreden. Wij hebben het over identiteitscontroles waarbij de politie veelal rondrijdt of loopt en beslist om de ene persoon wel en de andere niet te controleren.” 

“Een controle kan als iemand zich verdacht gedraagt of voldoet aan een signalement. Ook als het gaat over overlast moet de politie zich baseren op concrete en specifieke beschrijvingen, anders bestaat het risico dat de controles op die plek systematisch en discriminerend worden.” 

“Vage profielen zorgen ervoor dat té veel mensen onterecht worden gecontroleerd. Dat zorgt voor frustraties, schendt het vertrouwen en hierdoor gaan ook veel kostbare politietijd en -middelen verloren. Elke controle moet objectief gemotiveerd zijn.”  

Meer informatie: https://stopethnicprofiling.be/etnisch-profileren/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *