Skip to content

Online enquête rond klachtenmechanisme bij politie | Ervaringen rond racisme & xenofobie

Heb je ooit al eens klacht ingediend tegen een of meerdere politieagenten naar aanleiding van discriminerend gedrag omwille van jouw migratieachtergrond of heb je eraan gedacht klacht in te dienen tegen een of meerdere politieagenten naar aanleiding van discriminerend gedrag op basis van je migratieachtergrond maar uiteindelijk besloten geen klacht in te dienen?

Vul dan voor 15 september deze enquête in! (De enquête is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.) Je deelname blijft strikt anoniem.

Racisme, xenofobie en onverdraagzaamheid bij politie aanpakken

Als platform ‘Stop etnisch profileren’ steunen wij het project ‘Gemeenschapsgerichte politiezorg zonder grenzen’ van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) die samen met 8 andere organisaties (de lokale politiezones van Antwerpen, Brussel-Noord, Brussel Hoofdstad Elsene, Charleroi en Gent; Uit de Marge, Unia en LEVL – het voormalige Minderhedenforum) de Belgische lokale politie wil inspireren om racisme, xenofobie en onverdraagzaamheid aan te pakken.

Met het project streven ze er alvast naar om klachtenmechanismen toegankelijker te maken voor slachtoffers van racisme en xenofobie; de relatie tussen de politie en burgers met een migratieachtergrond te verbeteren; het personeelsbeleid bij de politie te hervormen en het aantal agenten met een migratieachtergrond te vergroten. Tot slot wordt er ingezet op uitwisseling tussen belanghebbenden op lokaal, nationaal en Europees niveau om alle vormen van racisme, vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid bij de politiediensten in de EU aan te pakken.

Meer informatie over het project vind je alvast via de website van IOM.

Jouw stem telt!

Om in te spelen op specifieke uitdagingen verspreiden ze dan ook deze online enquête. Aan de hand daarvan zullen concrete initiatieven opgezet worden. De enquête is toegespitst op het klachtenmechanisme en kan anoniem ingevuld worden.

  • Naast de enquête kan je ook vrijblijvend deelnemen aan een focusgroep (online of live, duurtijd is 2 uur) op een neutrale plaats of een individueel interview. Interesse? Vul de enquête via bovenstaande link in of neem contact op met Dorien Deketele via ddeketele@iom.int

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *